T.C. AYDIN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)’NDAN

ESAS NO: 2016/593 Esas

Davacı AKEL BOYA APRE TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından davalı HASIMSIZ aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;

Açılan bu davanın yargılaması 19/07/2016 günü saat 10:00’a bırakılmıştır.

İ.İ.K.’nun 173/2 maddesi uyarınca davacı Akel Boya Apre Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından hasımsız açılan iflasın ertelenmesi talebinde bulunulduğundan,

Davacı şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında; tedbirlerin uygulanmasının denetlenmesi, şirketin mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, erteleme talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-1 maddesi gereğince geçici denetim kayyımı atanması gerektiği kanaatine varılmakla; Geçici denetim kayyımı olarak muhasebeci Hakan Kaya’ nın tayinine, yemini yaptırılmak suretiyle görevine başlatılmasına, denetim kayyımına göreve başlama tarihinden itibaren 1.ayın sonunda, bu tarihten sonra her üç ayda bir rapor tanzimi istenilmesine, geçici kayyıma yapacağı iş nazara alınarak emek ve mesaisine karşılık aylık net 1.500,00 TL ücret takdirine, ön görülen ücretin davacı tarafça yatırılan iflas avansından ya da şirketin mali bünyesinden her ayın sonunda kayyuma ödenmesine,

Ayrıca itiraz etmek ve davaya katılmak isteyenlerin ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.