T.C.

BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1081 Esas 19/11/2018

Davacılar AKÇA KONTRPLAK FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, CEZMİ AKÇA, FERHAN AKÇA, TUFAN AKÇA, HASAN AKÇA, VOLKAN AKÇA’ya tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 738381 sicil nolu borçlu AKÇA KONTRPLAK FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘ne, ************ TC nolu CEZMİ AKÇA’ya ve ********************** TC nolu FERHAN AKÇA’ya, ************** TC nolu TUFAN AKÇA, ************ TC nolu HASAN AKÇA, *********** TC nolu VOLKAN AKÇA’ya 13/11/2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ÜÇ AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı şirketin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak ***************** , ******************* ,*****************’ın görevlendirilmelerine, 
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
E)Mahkememizin 2018/1081 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 07/02/2019 günü saat 14.00’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.