T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1081 Esas
Davacılar AKÇA KONTRPLAK FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, CEZMİ AKÇA, FERHAN AKÇA, TUFAN AKÇA, HASAN AKÇA, VOLKAN AKÇA’ya tarafından açılan mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
7101 sayılı kanunla değişik İİK’nın 287/4.maddesi uyarınca;
a) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 738381 sicil nolu borçlu AKÇA KONTRPLAK FABRİKASI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ‘ne, 3********4 TC nolu CEZMİ AKÇA’ya ve 3*************6 TC nolu FERHAN AKÇA’ya, 3***********0 TC nolu TUFAN AKÇA, 3*************6 TC nolu HASAN AKÇA, 3************6 TC nolu VOLKAN AKÇA’yahakkında 13/11/2018 tarihinde 3 AY SÜRELİ GEÇİCİ MÜHLET KARARININ SÜRESİNİN DOLDUĞU 13/02/2019tarihinden itibaren 2 ay süre ile UZATILMASINA, davacıların İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere, malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)13/11/2018 tarihli ara kararın 6.maddesi uyarınca görevlendirilen konkordato geçici komiser heyetinden Mali Müşavir Sinan Küçükaydın, Yeminli Mali Müşavir Recep Işıldak, Av. Öznur Aykan’ın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
c)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine,
d)Mahkememizin 2018/1081 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının duruşmasının 04/04/2019 günü saat 15:15’de yapılacağına,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

GEÇİCİ KOMİSER HEYETİ:
1-Mali Müşavir SİNAN KÜÇÜKAYDIN TC:2********2
Adresi: Veliefendi Mah. 75/2 çıkmazı Sk. No:12 İç kapı no:3 Zeytinburnu/İSTANBUL
2-Yeminli Mali Müşavir RECEP IŞILDAKLI:TC:3*************0
Adresi: Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. Yenibosna Vergi Dairesi Bahçelievler İSTANBUL
3-Icra İflas Hukukçusu Av. ÖZNUR AYKAN : T.C.3****************4
Adresi: Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:29 PREMİER KAMPÜS OFİSİ A Blok Kat:4 No:156 Kağithane/İSTANBUL

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.