T.C.

İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/972 Esas

Davacılar , AKBAŞOĞULLARI İNŞAAT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, VIMAR MERMER MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicilinde 879540 sicil numarası ile kayıtlı ve Pendik Vergi Dairesi’nin 9250467026 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi davacı VIMAR MERMER MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve
İstanbul Ticaret Sicilinde 690940 sicil numarası ile kayıtlı ve Pendik Vergi Dairesi’nin 0150602036 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi davacı AKBAŞOĞULLARI İNŞAAT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında konkordato komiseri olarakİcra İflas Hukukçusu Prof. ***********, Yeminli Mali Müşavir *********** veMali Müşavir ****************’in atanmış olup,
Duruşmanın 12/11/2018 günü saat : 13:30 da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.