İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/972 Esas
KARAR NO : 2018/1146
Davacılar AKBAŞOĞULLARI İNŞAAT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, VIMAR MERMER MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
İstanbul Ticaret Sicilinde 879540 sicil numarası ile kayıtlı ve Pendik Vergi Dairesi’nin 9250467026 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi davacı VIMAR MERMER MADEN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve
İstanbul Ticaret Sicilinde 690940 sicil numarası ile kayıtlı ve Pendik Vergi Dairesi’nin 0150602036 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi davacı AKBAŞOĞULLARI İNŞAAT YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 12/11/2018 tarihinde davanın reddine ve bu dava ile ilgili verilen tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verildiği İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.