MALATYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 
Asliye Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla
ESAS NO : 2018/446
KONKORDATO İLANI

Davacı , AK-GÜN İNŞAAT ELEKTRİK GIDA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ileDavalı , HASIMSIZ HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Malatya Ticaret Sicil Müdürlüğünün 8596 sicil numarasında kayıtlı davacı AK-GÜN İNŞAAT ELEKTRİK GIDA TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 08/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE,Adı geçen şirket hakkında 27/09/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/446 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 10/01/2019 günü saat 09.00’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek *********************’nın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.11/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.