T.C. ANTALYA 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı : 2016/336 Esas 13/05/2016
ak-asDavacı , AK-AS TUR. DEK. İNŞ. TAAH. LTD.ŞTİ mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle, erteleme talebinin İİK’nun 166. maddesinde belirtilen usul ile ilanına karar verilmiş olup;
İflasın Ertelenmesi talebinde bulunan davacı şirketten alacaklı olan gerçek ve tüzel kişilerin ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde davaya müdahale ya da erteleme talebine itiraz ederek davacı şirketin iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, bunu yapmadıkları takdirde mahkememizce yapılacak yargılama sonucunda davacı şirketin iflasının ertelenmesine karar verilebileceği hususu ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.