T.C. KÜTAHYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/616 Esas


Davacılar AHMET VEHBİ ERBAY, HÜSEYİN CAHİT ERBAY, ERBAYLAR OTO TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ vekili Av. ÖZGÜR ALPASLAN tarafından talep edilen konkordato mühleti davasında mahkememizce verilen geçici mühlet kararının ilk dolum tarihi olan 10/03/2019 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın 10/05/2019 günü saat 11.45’de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288. Maddesi hükmünce ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.