T.C. TRABZON ASLİYE TİCARET BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/575
Davacı AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından hasımsız olarak mahkememize açtığı Konkordato davasında verilen ara karar gereğince;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 18188 sırasında kayıtlı AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin muamele merkezi adresi Kemerkaya mah. Uzun sok. No:50/C Ortahisar/TRABZON olan şirketin konkordato mühleti verilmesi talep edilmekle;
Trabzon Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 18188 sırasında kayıtlı AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 25/10/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 24/10/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/575 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 17/01/2019 günü saat 10.15’de yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığının yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ******************, ***************, ***************’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur. 25/10/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.