AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TRABZON ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, TRABZON

2018/575E

AHMET USTA GIDA YEMEK HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’NİN KONKORDATO KOMİSER HEYETİ TARAFINDAN ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018 / 575 Esas sayılı dosyasında görülmekle olan Konkordato davasında, davacı şirkete, Trabzon Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından 14.03.2019 tarihinden başlamak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiştir. Alacaklıların, alacaklarını bildirmelerine ilişkin ilan, Basın İlan Kurumunun resmi ilan portalı üzerinden 06.05.2019 tarihinde usulüne uygun olarak yapılmıştır. “Alacaklıların alacağı ihtiva eden belgeleri ile birlikte ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde alacaklarını bildirmeleri, alacaklarını bildirmeyen alacaklıların, borçlu şirket bilançosunda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri” ilanen tebliğ ve ihtar edilmiştir.Borçlu şirketten alacaklı olduğunu bildiren alacaklılar ile alacağını bildirmemekle birlikte, borçlu şirket bilançosunda kayıtlı alacaklıların da toplantıya iştirak edebilecekleri, konkordato projesi ile gündem maddelerini müzakere etmek ve oylamak üzere, İİK’nun 301. maddesi gereğince “Alacaklılar Toplantısı” yapılacaktır. Alacaklılar Toplantısı Tarih/Saati : 25.02.2020 – Salı Günü Rehinli Alacaklılar: Saat 11:00 – 12:00 arası Çekli-Senetli ve Cari Hesap : Saat 13:00 – 14:00 arası Bazlı Alacaklılar Alacaklılar Toplantısı Adresi : Ahmet Usta Gıda Yemek Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Kemerkaya Mah.Uzun Sok.No:50/A Ortahisar/TRABZON Alacaklılar veya vekilleri toplantı öncesindeki 7 (yedi) gün içerisinde (18.02.2020-24.02.2020 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde) Borçlu Şirkete ait bilgi ve belgeleri tarafımızdan talep ederek inceleyebileceklerdir. Alacaklılar toplantısının bitimini takip eden 7 (yedi) gün içinde gerçekleşen başvuru ve talepler kabul edilecektir. Konkordato Komiser Heyeti tarafından, adresi tarafımızca belli olan alacaklılara, ilanın birer örneği posta ile gönderilecektir. Toplantıya katılacak gerçek veya tüzel kişilerin, yetkili olduklarını gösteren; imza sirkülerini, yetki belgelerini veya vekaletnamelerini toplantı gününde komiser heyetine ibraz etmeleri gerekmektedir. Hususları ilanen tebliğ olunur. 03.02.2020 KONKORDATO KOMİSER HEYETİ Ahmet KILIÇ Nizam UZUN Tamer PANK Avukat Yeminli Mali Müşavir Mali Müşavir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.