T.C. EDREMİT 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/818 Esas
Davacı AHMET ŞEN tarafından mahkememizde açılmış olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h) davası nedeniyle;
Davacı 353*****148 T.C.Nolu ********************* adresinde bulunan Ahmet Şen (Şen Pazar Toptan Parekende) hakkında;
7101 sayılı yasanın 15.maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/1 maddesi uyarınca İİK.nun 286. maddesinde belirtilen belgelerin davacı yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu anlaşıldığından davacı Edremit Kunduracılar Tabaklar ve Saraçlar Esnaf ve Sanatkarlar Odasına 10/94210 sicil nosunda kayıtlı AHMET ŞEN hakkında 30/10/2018 tarihinden itibaren GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmiştir.
Alacaklıların, iş bu ilandan itibaren yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İLAN olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.