İLAN
T.C.
BAKIRKÖY 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO :
 2018/1027

Davacılar AHMET ŞAHİNTÜRK,ERKAN ŞAHİNTÜRK, NİGAR TUBA ŞAHİNTÜRK,ŞEF GIDA RESTORAN İŞLETMELERİ SANAYİ TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile DÜNYA MUTFAĞI GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 404723 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) ŞEF GIDA RESTORAN İŞLETMELERİ SANAYİ TURİZM VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 640740/0 sicil numarasında kayıtlı davacı (Borçlu) DÜNYA MUTFAĞI GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 05/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süresinin dolduğu, 05/02/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN 2 AY SÜRE İLE UZATILMASINA, davacı (borçlular) şirketlerin İİK’nın 297.maddesinin 2.fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b) 05/11/2018 tarihli tensip tutanağının 6.maddesi gereğince görevlendirilen 3 kişilik geçici komiser heyeti olan Dr. Öğr.Üyesi Turkay Özdemir, Kadriye Demirci ve Mustafa Kınacı’nın görevlerinin geçici mühletin uzatılması süresi içerisinde DEVAMINA,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerini ve Mahkememizin 2018/1027 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin davanın duruşmasının 26/03/2019 günü saat 14:00’da yapılacağı,
2-Borçlular (TC NO:41326398242) AHMET ŞAHİNTÜRK, (TC NO:41245400910) ERKAN ŞAHİNTÜRK ve (TC NO:41149404120) NİGAR TUBA ŞAHİNTÜRK’üngeçici mühletin uzatılmasına ilişkin taleplerinin REDDİ ile bu borçlular hakkında verilen geçici mühlet kararının ve tesnip tutanağı ile birlikte verilen tüm tedbirlerin KALDIRILMASINA
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 288/3 ncü maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.