T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1370

Davacılar Ahmet Duran Sanaç, Hıdır Akılotu, Hıdır Sanaç ve Mehmet Yaşar Sanaç tarafından açılan konkordato davası ile ilgili olarak; mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 15/02/2019 tarihli duruşmasında;
******TCK Nolu MEHMET YAŞAR SANAÇ,
*******TCK Nolu AHMET DURAN SANAÇ,
*********TCK Nolu HIDIR AKILOTU
********* TCK Nolu HIDIR SANAÇ ile ilgili olarak konkordato talebinin reddine, mahkememizce konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına,
Mahkememizce görevlendirilen Konkordato Komiserinin görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK’nun 288/2 maddesi gereğince ilan olunur. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.