T.C. ALAŞEHİR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
İ.İ.K.288/2 maddesi gereği
GEÇİCİ MÜHLET KARARININ İLANI

ESAS NO : 2018/716 Esas
Geçici Mühlet Talep Eden Borçlular : Ahmet Devlet, Nevin Devlet
İsmail Yıldız, Ebru Yıldız
Davacılar vekili Av.Orhan Veli Kurkutalp tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle;
Yukarıda ismi yazılı Ahmet Devlet, Nevin Devlet, İsmail Yıldız ve Ebru Yıldız tarafından Alaşehir 1. Asliye Hukuk (Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla) Mahkemesinin 2018/716 Esas sayılı dosyasının 27.11.2018 tarihli tensip tutanağında geçici mühlet kararının ilanına karar verilmiş olmakla; Davacılar tarafından açılan Konkordato davası nedeniyle; 2004 sayılı İcra İflas Kanunun’nun 287/1.maddesi gereğince 23.112018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verilmiş olup keyfitenin ilanından itibaren alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede Mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri ilan olunur.30.11.2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.