T.C. İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2018/1509 Esas

7101 Sayılı Yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 287/1 maddesi gereğince İİK’nun 286. Maddede belirtilen belgelerin davacı şirket yönünden eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğünün Merkez 38431 sicil numarasında kayıtlı “AHMET DAMCI VARİSLERİ KOOL. ŞTİ. ” hakkında 31.12.2018 tarihinden itibaren 3 ay geçici mühlet kararı verilmiş olup,
Alacaklıların iş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri, 7101 Sayılı Yasanın 16. Maddesi ile değişik 2004 Sayılı Yasanın 288/2 maddesi gereğince ilan olunur.
Başkan 32478
NOT: 04/01/2019 tarihli ilan metninde davacı ünvanının yanlış yazıldığı Ticaret Sicil müdürlüğü cevabi yazısından anlaşılmakla düzeltilmiş hali ile yeniden gönderilmiştir

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.