ANKARA 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN 

ESAS NO: 2018/748

15484007964 T.C No’lu Davacı Ahmet Cevad Öztuğ vekili Avukat Murat Çelebi İ.İ.K. Madde 285 ve devamı maddeleri uyarınca Konkordato ve yine İ.İ.K. ve Yargıtay kararları uyarınca borçlarının yeniden yapılandırılması projesi olan konkordato ön projesinin uygulanabilmesi için İ.İ.K. 287. Madde hükmüne göre geçici mehil talebinde bulunmuştur. Mahkememizin 16/10/2018 tarihli 2018/748 Esas sayılı kararı ile 3 ay süreyle geçici mühlet karar verilmiştir.

Geçici komiserler Ümit Tosun ve Aslı Aksu Eren 09/01/2018 tarihli geçici mühletin uzatılması talepleri üzerine Mahkememizin 09/01/2018 tarihli ara kararı ile konkordato geçici mühlet kararının 16/01/2018 tarihinden itibaren 2 AY SÜREYLE uzatılmasına, Geçici Mühlet Kararının Ticaret Sicil Gazetesinde ve Basın ve İlan Kurumunun Resmi İlan Portalında derhal ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı Kanun 288. Madde 3. Fıkrası gereğince, alacaklıların yedi günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususları İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.