T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1321

Davacılar : AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – AKEL TEKSTİL AŞ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 15/11/2018 tarih ve 2018/1321 Esas sayılı dosyasının tensip ara kararında;
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
7101 sayılı yasanın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı Yasa’ nın 287/1. maddesi gereğince İİK’ nin 286. Maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit edildiğinden;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 133037 sicil numarasında kayıtlı AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİC.A.Ş. hakkında 15/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 189142 sicil numarasında kayıtlı AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 15/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 207396 sicil numarasında kayıtlı AKEL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkında 15/11/2018 tarihinden itibaren başlamak üzere GEÇİCİ MÜHLET KARARI verilmesine,
7101 sayılı Yasa’ nın 15. Maddesi ile değişik 2004 sayılı yasanın 287/3. maddesi gereğince konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla davacı şirkete *********** T.C. Kimlik Numaralı ************ve ************** T.C.Kimlik No’lu ******************’ın GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE,
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri.
Davanın duruşmasının 15/02/2019 günü saat 12:15’de mahkememiz duruşma salonunda açılıp yapılacağı ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.