T.C.
İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/1321


Davacılar : AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – AKEL TEKSTİL AŞ ile Davalı, HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Mahkememizin 2018/1321 Esas sayılı dosyasının 15/02/2019 tarihinde yapılan duruşmasında;
Davacı şirketlerin konkordato talebinin mevcut verilere göre başarıya ulaşma ihtimali bulunduğu anlaşılmakla İİK 289/3 maddesi uyarınca;
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 133037 sicil numarasında kayıtlı AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİC.A.Ş. hakkında 15/02/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 189142 sicil numarasında kayıtlı AGROMEY DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında 15/02/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere,
İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez – 207396 sicil numarasında kayıtlı AKEL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. hakkında 15/02/2019 tarihinden itibaren başlamak üzere, 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI VERİLDİĞİ,
Kesin mühlet içerisinde SMMM 12469490780 T.C.Kimlik Numaralı Fatma Kirkit, Hukukçu 55924072688 T.C.Kimlik Numaralı Şevket Kaymaz’ın görevinin devamına ve heyete 12728712516 T.C.Kimlik Numaralı Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova’nın eklenmesine,*
(Düzeltme ilanı yayımlanmıştır)

Konkordato komiser heyetince 15/02/2019 tarihinden itibaren 2 ayda 1 kez olmak üzere ara rapor sunmalarının istenilmesine, komiser heyetince davacı şirketlerin amaçladığı iyileşmenin tespit edilmesi halinde bu durumun derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine, ayrıca konkordatonun başarıya ulaşmayacağının anlaşılması durumunda bu hususunda derhal mahkememize rapor ile bildirilmesinin istenilmesine,
Davacı şirketlerin mevcut yapıları dikkate alındığında alacaklılar kurulunun oluşturulmasının zorunlu olduğu anlaşılmakla, alacaklılar kurulunda yer almak isteyen alacaklıların 15/02/2019 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde dilekçe ile dosyaya ve komiser heyetine başvurmalarının istenilmesine, komiserlerin görüşü alındıktan sonra alacaklıların niteliği ve sayısı dikkate alınarak 7 kişiyi geçmemek üzere ve tek sayı olarak bir ay içerisinde mahkememizce duruşma harici belirlenmesine,
Kesin mühlet içerisinde İİK 292/ son maddesi uyarınca karar verilmesi gereken bir hal veya en geç kesin mühletin sonunda konkordatonun tasdik edilip edilmeyeceği konusunda İİK 304/1 maddesi uyarınca duruşma yapılmasına dair kesin mühlet içerisinde olmak kaydıyla taktirde bulunularak duruşmanın açılmasına,
Kesin mühletin sonuçlarına dair İİK 294 maddesinin uygulanması ile tüm ihtiyati tedbirlerin devamına karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.