T.C. GAZİANTEP 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1342 Esas

Gaziantep Ticaret Sicil Müdürlüğünün 17177 sicil numarasında kayıtlı davacı AĞCALAR GIDA KOMİSYONCULUĞU VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 12/11/2018 tarih saat: 16:14’denbaşlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE VERİLDİĞİ,
Adı geçen şirket hakkında 05/11/2018 tarihinde açılan dava ile konkortado mühleti verilmesi talep edildiği, davanın mahkememizin 2018/1342 Esas sırasında kayda alındığı, davanın duruşmasının 07/02/2019 günü saat 14:30’da yapılacağı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 7 günlük kesin süre içinde alacaklıların dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri
Konkordatonun başarıya ulaşmasının olanaklı olup olmadığını yakından incelemesi amacıyla İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca alacak sayısı ve alacak miktarı gözetilerek ********, *************, ****************************’ın geçici konkordato komiseri heyeti olarak görevlendirildiği hususları ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.