T.C. İstanbul Anadolu 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1044 Esas

Davacılar, AEMEC MEKANİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş, CEMAL ÇETİN YILDIRIM, HALİL İBRAHİM EKEN, KORCAN ATABAY, TAYFUN ÖNCEL, tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Küçükbakkalköy mah. Günbatımı sk. No. 8/1/1 Ataşehir/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicilinde 654182 sicil numarası ile kayıtlı ve Kozyatağı Vergi Dairesi 0730398871 vergi kimlik numaralı vergi mükellefi AEMEC MEKANİK ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş,
Tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 31/08/2018 tarihinden itibaren verilen 3 aylık geçici mühlet süresinin İİK’nun 287/4 maddesi gereği11/12/2018 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına,
Duruşmanın 11/02/2019Tarih ve Saat 13:30’a bırakılmasına,
Alacaklıların geçici ekmehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.11/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.