T.C, BAKIRKÖY 4. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
İLAN
ESAS NO: 2016/380 Esas
adnan akatDavacılar ADNAN AKAT KOZMETİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ., AA KOZMETİK PAZARLAMA SANAYİ DANİŞMANLİK VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından hasımsız olarak açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün;
633416 sicil nolu ADNAN AKAT KOZMETİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Ve 782774 sicil nolu AA KOZMETİK PAZARLAMA SANAYİ DANIŞMANLIK VE TİC. LTD. ŞTİ. tarafından;
Mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanın yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri,
Ayrıca davacı şirkete İİK. m.l79/a.2 ve TTK m.376/3 uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak Doç. Dr. MURAT YAVAŞ ve Mali Müşavir SABRİ BURAK ARZOVA *nın atanmalarına, kayyım heyetinin şirket malvarlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle ve şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin onaylanması ile görevlendirilmelerine ve birlikte yetkilendirmelerine karar verildiği,İ.İ.K. 17/a-2,166 md.gereğince ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.