Kayseri 1.Asliye Ticaret Mahkemesinin 2018/547 Esas Nolu dava dosyasında Kayseri Ticaret Odası Sicil müdürlüğünün 37600 Sicil nolu “ADK ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ”nin, açmış olduğu Konkordato Davası nedeni ile Mahkemece 01.08.2018 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet verilmiş; 30.10.2018 tarihinde geçici mühlet 2 ay süreyle uzatılmış, 28.12.2018 tarihinde ise 1 yıl süre ile kesin mühlet kararı verilmiş ve konkordato komiseri olarak Yeminli Mali Müşavir Namık Kemal UYAR görevlendirilmiştir.
2004 sayılı İcra İflas Kanununun 299.maddesi gereğince ADK ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ‘nden alacağı bulunan alacaklıların iş bu ilan tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde alacaklarını bildirmeleri gerekmektedir.
Bu doğrultuda, alacaklıların;

1. Kaydettirmek istedikleri alacağı tevsik ve ispat eden belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini,

2. Muaccel, müeccel, rehinli, imtiyazlı veya geciktirici koşula bağlı alacakların dayandığı hukuki nedeni,

3. Alacağın miktarı ile rehinli alacaklar hariç olmak üzere kesin mühletin verildiği tarih olan 28.12.2018 tarihine kadar işleyen faiz miktarını ve faiz oranını gösterir hesap tablosunu,

4. Alacağın paradan başka bir şey olması halinde parasal değerinin ne olduğunu,

İş bu ilanın tarihinden itibaren ONBEŞ GÜN içerisinde, yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküleri veya vekaletname ile birlikte iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla, aşağıda isim ve adresi belirtilen Konkordato Komiserine göndermeleri,alacaklarını bildirmeyen alacaklıların bilançoda kayıtlı olmadıkça konkordato projesinin müzakerelerine kabul edilmeyecekleri 2004 Sayılı İcra İflas Kanununun 299. maddesi uyarınca İLAN olunur.07.01.2019

TEBLİGAT ADRESİ :
Örnek Evler Mahallesi Kocasinan Bulvarı
Kocatürk Apartmanı A Blok No:92/1 KOCASİNAN/KAYSERİ
Namık Kemal UYAR
Yeminli Mali Müşavir
Konkordato Komiseri

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.