T.C.
İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/1083 Esas
İLAN

Davacı ADEM GENÇ (TC.****************), ALİ ÖZYURT (TC.******************), ASLAN ÖZYURT (TC.******************), HAKAN ÖZYURT (TC.**************), METİN GENÇ(TC.****************), ORHAN GENÇ (TC.*****************), ÖMER GENÇ (*********************) ileDavalı , HASIMSIZ arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacılar ADEM GENÇ (TC.************), ALİ ÖZYURT (TC.*************), ASLAN ÖZYURT (TC.***************), HAKAN ÖZYURT (TC.*************), METİN GENÇ(TC.************), ORHAN GENÇ (TC.*************), ÖMER GENÇ (*****************) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 28/09/2018 tarihinde 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak *********************, *******************************’atanmıştır. Duruşmanın 18/12/2018 günü saat:13:40 de yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri,İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.