Davacı Adaderya Süt Mamülleri Üretimi Hayvancılık İnşaat İthalat Ve İhracat San. Ve Tic. A.Ş.tarafından hasmısız olarak açılan İflas (iflasın Ertelenmesi) davasmm verilen tensip ara karan gereğince;

1- Sakarya Ticaret Sicili Müdürlüğü’ nün; 12498 Sicil numarasmda kayıtlı Adadeıya Süt Mamulleri Üretimi Hayvancılık İnşaat İthalat Ve İhracat San. Ve Tic. A.Ş. hakkında mahkememize İflasın Ertelenmesi davası açılmış olup, haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişilerin ilanm yayınlanmasından itibaren 15 gün içerisinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal olmadığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri, delillerim en geç duruşma günü olan 21.09.2016 günü saat 11: 45’ e kadar ibraz etmeleri gerektiği, kendilerini yapılacak olan duruşmada kanuni bir vekil ile temsil ettirebilecekleri,

2- Ayrıca davacı şirkete ÎÎK’ nın 179/a-2 maddesi ve TTK’ nın 376/3 maddesi uyarınca denetçi kayyım heyeti olarak mali müşavir Kadriye Tavrak’ ın atanmasına, kayyım heyetinin şirket malvarlığının korunması, iyileştirme projesinin uygulanması, alacaklıların korunması, alacaklılar arasında farklılık ve eşitsizlik yaratacak uygulama yapılmamasını denetlemekle görevlendirilmelerine, şirket yönetim kurulunun karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyumun onayına bağlı tutulmasına,

Davanın HMK’ nın 316 ve 322 maddeleri uyarınca basit yargılama usulüyle yapılacağı, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği hususu İİK’ nın 179/a-2 ve 166 maddeleri uyarınca tebliğ ve ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.