T.C.
ANKARA 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO: 2018/802

Mahkememizce 12/02/2019 tarih ve 2018/802 esas sayılı kararla

1-Davacının kesin mühlet talebinin kabulü ile, davacı Acartay Volkan ACATAY İnşaat Yapı Malzemeleri Tar. Hay. Mad. Turizm Nakliyat Petrol Sanayi Tic. LTD ŞTİ'(Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünün 217372 numarasında kayıtlı VKN 883 027 5564) ye İİK 289/1 maddesi gereğince 1 yıllık konkordato kesin mühleti verilmesine,

2-Kesin mühlet kararı verilmesi ile İİK 294,295,296 ve 297. Maddesinde düzenlenen sonuçların doğmuş olduğunun tespitine,
3-Geçici konkordato komiserler kurulunun görevinin kesin mühlet süresi içerisinde devamına,
4-Kesin mühlet kararının İİK 288 maddesi gereğince ilanına ve ilgili yerlere bildirim yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.