T.C.

BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

Sayı: 2018/936 Esas 22/10/2018
İLAN

Davacı , ACAR MATBACILIK PROMOSYON VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ile Davalı, Hasımsız arasında mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 ila 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde bilrtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 644296-0 sicil numaralı borçlu ACAR MATBAACILIK PROMOSYON VE YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında 19/10/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇ AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketlerin İİK’nın 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından inclenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunladeğişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayılı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak ***************, *************** ile ********************’nın geçici komiseri görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve mahkememizin 2018/936 esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 16/01/2019 günü saat 14:00’da yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.