T.C. KONYA
3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
ESAS NO: 2016/788 Esas

Davacı ABM ÖZEL GÜV.VE KORUMA HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. hasımsız olarak mahkememize açtığı borçlunun kendi isteği ile doğrudan iflasın ertelenmesi davasında verilen karar gereğince,
1-Muamele merkezi adresi Musalla Bağları mah. Ekber sk no 13/A-l Selçuklu/Konya adresinde özel güvenlik personelini eğiten ve onlara sertifika işi ile iştigal eden eden Konya Ticaret Sicilinin 32112 sırasında kayıtlı ABM ÖZEL GÜV.VE KORUMA HİZ.TİC.LTD.ŞTİ. hakkında 21.06.2016 tarihinde açılan dava ile iflasının ertelenmesinin talep edildiği, davanın mahkememizin 2016/788 Esas sırasında kayda alındığı, dava duruşmasının 19.07.2016 günü saat 11:00′ e bırakıldığı, işbu ilanın yapılmasından itibaren 15 günlük süre içinde alacaklıların veya hakları zedelenen gerçek veya tüzel kişilerin işbu davaya müdahale veya itiraz yoluyla borçlunun iflasını veya iflasının ertelenmesini gerektiren bir hal bulunmadığını veya borçlu ile ilgili talebin hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yapıldığını i ileri sürerek mahkememizden talebin reddini isteyebilecekleri, aksi halde bir daha itiraz edemeyecekleri hususları ilan olunur. 22/06/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.