T.C.
BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO : 2018/949 Esas

Davacı ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ’nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK’nun 286’ncı maddesinde belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 731179-0 sicil numarasında kayıtlı davacı(borçlu) ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİhakkında 02/10/2018 tarihinden başlamak üzere ÜÇAY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMESİNE, davacı(borçlu) şirketin İİK’nın 297. maddesinin 2. Fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere malvarlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nın 287/3 maddesi uyarınca davacı(borçlu) şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete 3 KİŞİLİK GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSER HEYETİ GÖREVLENDİRİLMESİNE, 
c)Geçici komiser olarak************, ************, ******************’ın görevlendirilmelerine,
Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerine ve Mahkememizin 2018/949 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 19/12/2018 günü saat 14:00′a yapılacağına karar verilmiş olmakla,
7101 sayılı Kanunla değişik İİK’nun 288/2 madde ve fıkrası uyarınca ilgililere ilanen duyurulur.03/10/2018
KONKORDATO KOMİSERLERİ;
****************; Finansman Uzmanı, T.C.**************, Adres; ******************************Gaziosmanpaşa/istanbul, Tel; 0 (***) *************
*****************; Hukukçu, T.C. **************, Adres; *******************************Beşiktaş/İstanbul Tel;0(**********
*****************; Mali Müşavir, T.C. ***************, Adres; **************************Kartal/İstanbul   Tel; ****************
DAVACIŞİRKET;ABM GLOBAL BASKI TEKSTİL SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. Adresi: Telsiz Mah. İmdat Toraman Cad. No:1/B-1/C Zeytinburnu/İstanbul,Ticaret Sicil No: 731179-0, Vergi No: 0020533489

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.