T.C. 
TURGUTLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
ESAS NO : 2018/512 Esas

Abidin Güneş Tarım Nalburiye İnşaat Turizm Özel Eğitim Sağlık Rehabilitasyon Hizmetleri Plastik Hurdacılık Et Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Plastik Limited Şirketi vekili tarafından mahkememize konkordato talebi ile başvurulmuş olmakla;
7101 sayılı Kanunla değişik 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 287. maddesi uyarınca 286. maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla;
a) Subaşı mah. Eski Manisa Yolu Cad. N:199/1 Turgutlu/MANİSA adresinde faaliyet gösteren, Turgutlu Ticaret Sicil Müdürlüğünün 6451 sicil no’sunda kayıtlı davacı Abidin Güneş Tarım Nalburiye İnşaat Turizm Özel Eğitim Sağlık Rehabilitasyon Hizmetleri Plastik Hurdacılık Et Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 28/09/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLMESİNE, davacı şirketin İcra ve İflas Kanununun 297. maddesinin 2. fıkrasındaki haller de dahil olmak üzere mal varlıklarının muhafazası için tüm tedbirlerin alınmasına,
b)Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla 7101 sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 287/3 madde ve fıkrası uyarınca davacı şirketin sunulan tablolardaki alacaklı sayısı ve alacak miktarları dikkate alınarak davacı şirkete GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ GÖREVLENDİRİLMESİNE,
c)Geçici Konkordato Komiseri olarak ****************************’in görevlendirilmesine,
d)Alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebileceklerinin,
e)Mahkememizin 2018/512 Esas sayılı konkordatonun tasdikine ilişkin dava dosyasının ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 28/12/2018 günü saat 09:00’da yapılacağının,
7101 Sayılı Kanunla değişik İcra ve İflas Kanununun 288/2 maddesi uyarınca ilgililere ilanen duyurulmasına karar verilmiştir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.