T.C.GEBZE ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
Sayı :2018/1034 Esas

Davacı ABİDİN ÇELİK, ÇELİKLER TIR TAŞIMACILIĞI LTD. ŞTİ. tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Davacı ABİDİN ÇELİK(T.C.25241399218), ÇELİKLER TIR TAŞIMACILIĞI LTD. ŞTİ.(Ticaret Sicil No:19471)hakkında Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası açılmış olup mahkememizce 14/12/2018 tarihli ara karar ile davacılar ÇELİKLER TIR TAŞIMACILIĞI LTD. ŞTİ. ile ABİDİN ÇELİK hakkında 14/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 ay süre ile geçici mühlet kararı ve ihtiyati tedbir kararı verilerek, geçici komiser olarak ************* atanmıştır. İİK’nun 288. maddesi gereğince geçici mühlet kararına karşı alacaklıların, ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile itiraz ederek konkordato mühletinin uzatılmasını gerektiren talebinin reddini isteyebilecekleri, duruşmanın 14/03/2019 günü saat 13:40’a bırakıldığı ihtaren ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.