ABDULLAH GÖRCEK ve MUHAMMET DEHİLULLAH GÖRCEK

BATMAN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Batman

2019/453 Esas

T.C. BATMAN 1. ASLİYE HUKUK (TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2019/453 Esas Davacılar vekili tarafından mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davasında 26/12/2019 tarihli ara kararı nedeniyle; Davacılar ABDULLAH GÖRCEK (TC:59578508142) ve MUHAMMET DEHİLULLAH GÖRCEK (TC:59581508078) tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında mahkememizce 26/12/2019 tarihinde duruşmada verilen ara kararı ile Davacılar ABDULLAH GÖRCEK (TC:59578508142) ve MUHAMMET DEHİLULLAH GÖRCEK (TC:59581508078) hakkında 26/12/2019 tarihinden itibaren 1 YILLIK KESİN MÜHLET VERİLMESİNE, karar verilmiş olup duruşmanın 24/12/2020 günü saat:09:00’da yapılacağı İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.