T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2018/1049

Davacılar ABDULLAH AYDOĞAN ve MODELSA ELEKTRİK VE PLASTİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.tarafından açılan konkordato davası nedeniyle;
-Davacı 338696 ticaret sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı davacı MODELSA ELEKTRİK VE PLASTİK SAN. TİC.LTD.ŞTİ.(Vatan Mah.Ateş Sk.No:3 K:1 Bayrampaşa/İSTANBUL);
-Davacı 27******14 TC Kimlik numaralı ABDULLAH AYDOĞAN (*****************************) haklarında konkordato davası açıldığından 12/11/2018 tarihi saat 13:00’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmiştir. itiraz eden alacaklıların İİK’nun 288. maddeleri gereğince ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.