T.C. KAYSERİ 1.ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2018/867

Davacı ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak Mahkememize açılan Adi Konkordato davası nedeniyle Anbar Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı N.500 Melikgazi Kayseri adresinde faaliyet gösteren, Kayseri Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 16162/Merkez sicil numarasında kayıtlı, Kayseri Mimarsinan Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 0010050687 vergi kimlik numaralı olarak vergi mükellefi olan davacı ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 04/12/2018 tarihinden itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞ OLUP, GEÇİCİ KONKORDATO KOMİSERİ HEYETİ OLARAK **************, ************** ve ***************************** görevlendirilmiştir.

Ön inceleme ve ilk tahkikat duruşması 18/02/2019 günü saat 09,30’da yapılacağı, alacaklıların işbu ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçe ile mahkememiz dosyasına itiraz ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal olmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK 288 maddesince gereği ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.