T.C.
ESKİŞEHİR ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDEN

İ LÂ N
ESAS NO: 2016/511
Davacı ABADANLAR DEMİR-İŞ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı Abadanlar Demir-İş Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin pasifinin aktifinden fazla olduğu ileri sürülerek, iflasının, İ.İ.K.’nun 179. maddesi gereğince 1 yıl ertelenmesi istenmiş olup, davacı şirketten alacaklı olanların itirazlarını bildirmek üzere, davaya katılma istemleri ve alacakları var ise ilân tarihinden itibaren 15 gün içerisinde mahkememize müracaat etmeleri ilânen tebliğ olunur. 17/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.