İflas Erteleme Haberleri
---

Konkordato ile ilgili en son eklenen Haberler. 

---

DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

T.C. BAKIRKÖY 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN ESAS NO : 2018/390 Esas Davacı, DİZAYN TEKNİK BORU VE ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun tasdiki nedeniyle; Borçlu tarafından 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287/4.maddesi uyarınca; a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 236767 nolu sicilinde kayıtlı Dizayn Teknik Boru ve Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında 17/09/2018 TARİHİNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 1 …

Devamını okuyun

---

BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Konkordato kararı

T.C. BAKIRKÖY 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ Sayı : 2018/861 Esas İLAN  Davacı , BETA AYAKKABI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından HASIMSIZ olarak açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle; 7101 sayılı kanunla değişik İİK'nın 287.maddesi uyarınca 286.maddede belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut olduğu tespit olunmakla; a)İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 173070 sicil nosunda kayıtlı davacı BETA AYAKKABI SANAYİ …

Devamını okuyun

---
konkordato başvuru belgeleri-

Vatandaşlar Konkordatoya Başvurabilir mi? Şahısların Konkordatoya Başvurabileceği Tartışma Yarattı.

7101 Sayılı Kanuna göre vatandaşların / Şahısların da konkordato ilan edebilmesinin önü açıldı. Herkes konkordato ilan edebilecek mi?   Vatandaşların Konkordatoya başvurması mümkün olmakla beraber, Konkordatoya başvurmak oldukça masraflı bir yoldur. izlenecek yol ise kanunda şu şekilde belirlenmiştir: Konkordato ilan etmek isteyen kişi veya kurumlar alacaklı kişi sayısını ve alacak miktarı rakamının çoğunluğunu elde eden borçlu bilgilerini ve ödeme planını …

Devamını okuyun

---

Borsa İstanbulda Kayıtlı Eminiş Ambalaj konkordato ilan etti.

1970 yılında kurulan Eminiş Ambalaj, konkordato ilan etti.   Şirketten yapılan Açıklamada yaşanan ekonomik sorunların yanı sıra talep arzındaki düşüş, hammadde fiyatlarındaki gibi nedenler gösterildi. Açıklamada özetle şöyle denildi: “Şirketimiz gerek aşağıda arz ettiğimiz sebepler gerekse bir süredir ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sebeplerle Gebze Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/734 esas sayılı dosyası ile konkordato talebinde bulunmuş olup ilgili mahkemece …

Devamını okuyun

Konkordato Haberleri

16/2/2019

 

 

 

---