T.C. İSTANBUL ASLİYE 11. TİCARET MAHKEMESİ
2016/434 Esas
İLAN
İSTANBUL 11, ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLICI’NDAN
Davacı, DETAY TURİZM MİMARLIK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Küçükhendek Sok.Yalova APt. No:6 Galata Beyoğlu/İstanbul) vekili tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
İİK.I78, 178/1, 178/2, I66.maddesi uyarınca detayilandan itibaren 15 gün içerisinde diğer alacaklılar davaya müdahale veya itiraz ederek, borçlunun iflas talebini, hakkındaki takipleri ertelemek ve borçlarını ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek mahkemeden talebin reddini istemeleri ve davaya müdahale ve itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilmeleri için bu şekilde tebliğ ve ilanların yaptırılmasına karar verilmiştir.( İİK.l66.mad.)
Açılan davanın HMK.316-322.maddelerine göre yapılacağı, duruşmanın 11/10/2016 günü saat 14:15’de icra edileceği, taraf ve ilgililerin duruşmada hazır bulunmaları, hazır bulunmadıkları takdj«te””ycH«Juklannda karar verileceği ve tüm delillerin duruşma gününe kadar vermeleri gerektiği hususu tebliğ olunur. 29/04/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.