T.C. DENİZLİ ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
İLAN
Esas No: 2016/671 ESAS
bulsanDavacı BULSAN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafindan aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Davacı , BULSAN İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ŞİRKETİtarafmdan İİK’nun 179/a-2 maddesi gereğince iflas davası açıldığı ve davacı şirkete tedbiren kayyum olarak resmi listeden seçilen Doç. Dr. Ayhan Kortunay, SMMM Mürşit Uz Tekstil Mühendisi Güngör Durur ‘un atandığı,
İ.İ.K.’nun 166/2 maddesi uyarınca alacaklıların, itiraz etmek isteyenlerin, davaya katılmak isteyenlerin ve iflas talebini, hakkındaki takipleri erteletmek ve borçlarının ödemeyi geciktirmek için yaptığını ileri sürerek talebin reddini isteyebilecekleri ilandan itibaren 15 gün içinde mahkememize müracaat etmeleri İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.