TAHSİN CAN
KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU’NDAN

Dosya No: Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/695 Esas
23.01.2019 tarihinde yapılan duruşmada, bir yıllık kesin mühlet kararı verilen konkordato talep eden TAHSİN CAN’dan alacaklı olanların alacak miktarlarını, dayanaklarını ve varsa delillerini on beş gün içinde; Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 2.Cadde No:14 Akdeniz/MERSİN adresine iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı olarak bildirmeleri, aksi halde alacaklıların konkordato müzakerelerine kabul edilmeyecekleri, oy kullanma hakkından yoksun kalacakları hususu; İcra ve İflâs Kanunu’nun 288, 290 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve 299 ncu maddeleri uyarınca ihtar ve ilan olunur.

Bildirimde esas alınacak usul şu şekildedir;

  1. Asıl alacak tutarı ile alacağı ispata yarar sözleşme/fatura vb. belge,
  2. Alacağa faiz işletiliyorsa, faizin türü, yüzdesi, dayanak belgesi ve kesin mühlet tarihine (23/01/2019) kadar işlemiş faiz tutarının ayrıntılı dökümü,
  3. Alacağa istinaden borçlu şirket tarafından verilmiş teminat var ise, teminatın ne miktar için verildiği ile teminatın dayanak belgesi,
  4. Alacağa istinaden devam eden hukuki süreç (dava/icra takibi) varsa ayrıntılı bilgisi,
  5. Mümkünse müstakbel Alacaklılar Toplantısı’na sizi/firmanızı temsilen katılacak kişinin kim olacağını ayrıntısıyla gösterir yetki belgesi ve imza sirküleri.

KONKORDATO KOMİSERLERİ KURULU
Savaş TAKAK Sedat TURHAL Akif DOĞRU
S.M.Mali Müşavir Makine Mühendisi Avukat

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.