T.C. AYDİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)tNDAN
İLAN
ESAS NO: 2016/244 Esas
den-saDavacı DEN SA MERMER GRANİT İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aleyhine açılan İflas (İflasın Ertelenmesi) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın yargılaması İ2..07.2016 günü saatgfy fO ‘a bırakılmıştır.
Davacı tarafça İİK.nun 179 ve 324 maddeleri gereğince,İflasın ertelenmesi davası açılmış olmakla ve davacı şirket tarafından açılan iflasın ertelenmesi davasında şirketin uygulamalarının denetlenmesi, şirketin mal varlığının korunması, alacaklılar arasında eşitsizlik yaratacak uygulamalardan kaçınılması, dava süresince şirketin faaliyetlerine devam edebilmesi ve mali durumunun daha da kötüye gitmemesi bakımından, erteleme talebi sonuçlanıncaya kadar yönetim kurulunca alınacak kararların ve yapılacak faaliyetlerinin denetime ve onaya tabi tutulması için İ.İ.K 179/a-l maddesi gereğince geçici denetim kayyımı atanması gerektiği kanaatine varılmakla; Geçici denetim kayyımı olarak Muhasebeci HAKAN KAYA’nın tayinine karar verilmiş olup, iflasın ertelenmesi talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflasın ertelenmesi talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize” başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdâhale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.