iflas ertelemenin yerine konkordato sistemi geldi.

Yeni gelen sistemde firmaların iflas kararı artık  alacaklının kararına kalacak.

Artık borçlu olan firmalar borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilecek. Ancak yeni getirilen sistemin artı ve eksileri var. İyi olan yanı firmalar artık istediği gibi iflas erteleme kararı çıkaramayacak. Kötü yanı ise borçlu olan firmanın iflas ertelemesine en çok alacaklı olduğu kişi karar verecek.

Yeni sistem ile ilgili, Konkordato sistemi İflas ertelemeye göre daha mantıklı bir sistem ancak yeni sistemde firmalara verilen süre kısa tutulmuş yorumları var.

İflas ertelemede alacaklılar firmadan alacaklarını talep edemiyordu Ancak Konkordato sistemide borcu olan firma belirlenen konkordato süresi zarfında borcunu da ödeyebilecek. Alacaklılar konkordato sisteminde borçlarını alabilecek yada firma için iflas kararı verilecek.

Konkordato sisteminin iflas eden firmaya uygulanması için yüzde 75 şartı  alacaklı kişilerin borç miktarına göre seçiliyor.

Konkordato temel olarak borçlu ile alacaklılar arasında yapılan yeniden yapılandırma anlaşmasıdır.

Borçlu Konkordato sürecinde borçlarını ödeyebileceği durumu gösteren projesini ve ayrıntılı bilançosunu verir. Konkordato projesini inceleyen icra mahkemesi, borçlunun teklifinin gerekli şartları taşıdığı kanısına varılırsa, borçluya iki aylık bir Konkordato süresi verir. Bu süre içinde borçların en az %50 sinin ödenmesi gerekir. Bu süreçte alacaklılar toplantıya çağrılır ve alacaklılar Konkordato teklifini kabul ederse bu karar ticaret mahkemesinin onayına sunulur. Bu şekilde Konkordato süreci tamamlanmış olur.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, iflas ve konkordato konusunda uzman asliye ticaret mahkemesini, iki hafta içinde belirleyecek.

Miktar veya değeri 100 bin TL’nin altında kalan ticari davalarda basit yargılama usulleri uygulanacak. Basit usuldeki dava ve işlerde bilirkişinin görev süresi iki ayla sınırlandı. Yeni model, yasa çıktıktan sonraki konkordato talepleri için uygulanacak. Şimdiye kadar görülmekte olan iflasın ertelenmesi ve konkordato talepleri için önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecek.

 

KONKORDATO NEDİR?

Bir borçlunun ticari durumunun sarsılmış olmasıyla alacaklıların, alacaklarını belli bir plana göre almaları konusunda kendi aralarında vardıkları ve mahkemece onaylanan anlaşma.

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.