T.C.
KARGI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2018/178 Esas

Çorum Kargı Turizm Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı, Tic. Ltd. Şti. hakkında Mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle;
Açılan bu davanın duruşması 12/02/2019 günü saat 09:15’e bırakılmıştır.
Mahkememizin 2018/178 Esas sayılı ve 10/12/2018 tarihli tensip zaptı ile; 7101 sayılı yasa ile Değişik İİK nun 287 maddesi uyarınca Çorum Kargı Turizm Şehirler Arası Yolcu Taşımacılığı, Tic. Ltd. Şti. hakkında 03/12/2018 tarihinden başlamak üzere 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET verilmesine, aynı kanunun 297 maddesinin 2. Fıkrasındaki haller dahil olmak üzere borçlunun mal varlığının muhafazasına ilişkin tedbir kararlarına hükmedilmiş, 7101 sayılı kanun ile değişik 2004 sayılı kanunun 287/3 maddesi gereğince *******************’ ın konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine, geçici mühlet kararının Ticaret sicil Gazetesinde ve Basın İlan Kurumunun Resmi ilan portalında ilan edilmesine karar verilmiş olmakla; belirtilen bu karar ve hususlar ile birlikte, aynı kanunun 288. Maddesi 3. Fıkrası gereğince alacaklıların 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçeyle itiraz ederek kokordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkememizden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İLAN OLUNUR.20/12/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.