T.C.İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/1064
İLAN

Konkordato talebinde bulunan davacı tarafından açılan ve mahkememizde görülmekte olan Konkordatonun Tasdiki davası nedeniyle;
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 825262 nosunda kayıtlı PASİN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ hakkında İİK. 288. maddesi yollamasıyla İİK. 287. maddesi gereğince 27.11.2018 tarihi saat 13:30’dan itibaren 3 AY SÜREYLE GEÇİCİ MÜHLET VERİLMİŞTİR. 
Alacaklıların ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilekçeyle Mahkememize müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri hususu İİK. 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur. 28/11/2018

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.