T.C. İstanbul Anadolu 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2018/1306 Esas

Davacı vekili tarafından Mahkememizde açılan konkordatonun tasdiki davası nedeniyle;
1-******************* adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 187953 sicil numarasında ve Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’nde 7450031358 VKN ile kayıtlı SARAY HALI ANONİM ŞİRKETİ,
2-*******************adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 679564 sicil numarasında ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi’nde 7450374385 VKN ile kayıtlı SARAY TARIM VE HAYVANCILIK ANONİM ŞİRKETİ,
3-******************* adresinde mukim, ************* T.C. Kimlik numaralı HULUSİ NECATİ KURMEL,
4-******************* adresinde mukim, ************* T.C. Kimlik numaralı BİRANT KURMEL,
5-******************* adresinde mukim, ************* T.C. Kimlik numaralı SETENAY KURMEL,
6-*******************adresinde mukim, ************* T.C. Kimlik numaralı YUNUS CANBEK KARACA,
Tarafından talep edilen konkardatonun tasdiki davasında Mahkememizce 08/11/2018 tarihinden başlamak üzere 3 aylık geçici mühlet verilmiş olup, konkordato komiseri olarak **************, ***************** ve *********************** atanmıştır. Duruşmanın 08/02/2019 günü saat:15:10’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.