Konkordato kesin mühlet kararının ilanen tebliği Karabük / Merkez – KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, Karabük / Merkez

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA

T.C. KARABÜK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO : 2019/126 Esas Mahkememizin 26/11/2019 tarihli duruşma zaptı ile Çebioğlu İnşaat Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin konkordato talebine esas olmak üzere, duruşmalı olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 286. Maddesi gereğince kesin mühlet kararı verilmesine karar verilmiş ve şirkete komiser olarak atanan Rifat İşcan’ın görevinin devamına karar verilmiş olup, verilen kesin mühlet kararı 26/11/2020 tarihinde sona erecektir. Konkordato Komiseri Rifat İşcan’ın 19/11/2019 tarihli raporunda iyileştirme projesinin başarıya ulaşabilmesi için kesin sürenin verilmesinin uygun olacağı kanaatinde olduğunu beyan etmiştir. Çebioğlu İnşaat Tekstil Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin konkordato talebine esas olmak üzere, duruşmalı olarak yapılan inceleme sonucu talep yerinde görülmekle İİK’nun 287/4 maddesi gereğince Mahkememizce KESİN MÜHLET KARARININ 26/11/2019 TARİİNDEN İTİBAREN BAŞLAMAK ÜZERE 1 YILLIK KESİN MÜHLET KARARI VERİLMESİNE DAİR KARAR VERİLDİĞİ İLAN OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.