İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, İZMİR / KONAK

2018/1321E

ALACAKLILAR TOPLANTISINA DAVET (İİK m. 301) AGROMEY GIDA VE YEM SANAYİ TİCARET A.Ş. KONKORDATO KOMİSERLİĞİNDEN (İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1321 E. Sayılı Dosyası) İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün Merkez 133037 numarasında kayıtlı, “Şair Eşref Bul. No. 48, Tuzcuoğlu İş Merkezi Kat. 5, Konak/İzmir” adresinde faaliyet gösteren Agromey Gıda ve Yem Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye, İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin yukarıda numarası yazılı dosyasıyla derdest konkordato talebi üzerine 15.02.2019 tarihinde, 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmiş olup buna ilişkin karar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11.03.2019 tarihli ve 9784 sayılı nüshasında ve 21.02.2019 tarihinde Basın İlan Kurumu’nun Resmi Portalı’nda ilan edilmiştir. Kesin mühlet kararıyla geçici mühlet komiserlerinin görevlerinin devamına ve bu arada Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova’nın heyete katılmasına; son olarak mahkemenin 19/04/2019 tarihli ara kararıyla da Doç. Dr. Bilgehan Yeşilova, Hatice Karpuzoğlu, Oktay Avşar’ın konkordato komiserlik heyeti olarak görevi sürdürmesine karar verilmiştir. Mahkemenin 16/01/2020 tarihli ara kararıyla kesin mühlet, İİK m. 289, f. 5 hükmü gereğince 3 ay uzatılmış ve bu karar, yine İİK m. 288 hükmü gereğince ilan edilmiştir. Komiserlik heyetimiz, İİK m. 299 uyarınca alacaklıları, alacaklarını bildirmeleri için gerek İİK m. 288’e uygun olarak ilanen gerekse [adresi bilinenleri] posta yoluyla davet etmiş; alacak kayıtlarının tamamlanmasından sonra İİK m 300 uyarınca alacak kayıtları hakkında borçlunun beyanını almış ve Alacaklılar Kurulunun 1 Nolu Toplantısında alınan karar gereğince borçlunun söz konusu beyanlarını, alacakları kısmen veya varsa tamamen reddedilen alacaklılara posta yoluyla bildirmiştir. İİK m. 302, f. 6 gereğince yapılacak başvurular için makul süre beklenmiş ve yapılan başvurular üzerine alacak kayıtları üzerindeki incelemeye ilişkin sayın mahkemece talep edilen komiserlik görüşü hazırlanıp mahkemesine sunulmuş; İİK m.290, f. 2, a hükmü uyarınca gereken katkıda da bulunularak konkordato projesinin nihai halini alması sağlanmıştır. Böylelikle alacaklılar toplantısı yapılabilmesi için gerekli tüm işlemler tamamlanmış olduğundan; komiser heyetimizce İİK m 301 uyarınca 13.03.2020 günü, saat 09.30’da,Atatürk Cad. No. 32, Kat. 6, Toplantı Odası, Konak, İzmir adresinde, borçlunun konkordato teklifini müzakere etmek üzere alacaklılar toplantısı yapılmasına karar verilmiştir. İİK m. 301 gereğince, alacaklıların alacaklılar toplantısından önceki 7 gün içinde komiserliğimizin uhdesinde bulunan belgeleri, şirket merkezi olan Şair Eşref Bul. No. 48, Tuzcuoğlu İş Merkezi Kat. 5, Konak/İzmir adresinde inceleyebilecekleri, alacaklıların yukarıda belirtilen yer ve günde gerçekleştirilecek toplantıya katılabilecekleri, toplantıya bizzat katılacakların yanlarında kimlik fotokopisi (tüzel kişilerde ise imza sirküleri fotokopisi);vekil vasıtası ile katılacakların Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesi gereğince yalnızca avukatla temsil edilebileceği ve bu kez de usulünce tanzim edilmiş vekaletnamenin hazır edilmesinin gerektiği ilan olunur. Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Konkordato Komiseri Doç. Dr. Bilgehan YEŞİLOVA Hatice Karpuzoğlu Oktay AVŞAR

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.