DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ, DÜZCE

2020/26E

T.C. DÜZCE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) ESAS NO : 2020/26 Esas Talep eden Fatih KOCAMAN tarafından mahkememize açılan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Merkez Şerefiye Mah. Şehit RuhsarCd. No: 24 Düzce adresinde faaliyet gösteren, Düzce Ticaret Sicilinde 9888 sicil numarası ile kayıtlı 50116053292 T.C.Kimlik No’lu Fatih KOCAMAN (KOCAMAN PEN ve MUTFAK) tarafından talep edilen konkordato davasında mahkememizce 20/01/2020 tarihinde 3 aylık geçici mühlet kararı verilmiş olup, konkordato komiseri olarak Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Banu TUNA, Av. Handan SANCAR GÖKMEN atanmıştır. Duruşmanın 15/04/2020 günü saat 09:30’da yapılacağı, alacaklıların mehil talebine iş bu ilanın gazetede ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edebilecekleri, konkordato mühleti verilmesini gerektirecek bir hal bulunmadığını delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve bu çerçevede mahkemeden konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri İİK’nun 288.maddesi hükmünce ilan olunur.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.