T.C. İstanbul Anadolu 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NDAN
ILAN
DEMAŞESAS NO: 2016/624 Esas
Davacı DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. tarafından aleyhine açılan İflas ertelemesinin uzatılması davası nedeniyle;
Davacı DEMAŞ KABLO SANAYİ VE TİCARET AŞ hakkında iflasın ertelenmesi davası açıldığından itiraz etmeyen alacaklıların İİK. 179.maddesi gereğince 15 gün içinde davaya müdahale ederek veya itirazda bulunarak, iflası gerektiren bir ha! bulunmadığını ileri sürmek suretiyle talebin reddini isteyebilecekleri, 28/09/2016 günü saat 16,05 de yapılacak celsede bizzat hazır bulunabilecekleri veya bir vekil bulundurabilecekleri, delillerin derhal ibrazı gerektiği, gıyaplarında da karar verilebileceği HMK.322,147/2,121 maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 25/05/2016

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.