• Serçay Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti.

ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ, Erzurum / Yakutiye

2018/638 Esas

İ L A N T.C. ERZURUM ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN ESAS NO : 2018/638 Esas Erzurum Ticaret Sicil Müdürlüğünün 11878-17436 sicil numarasında kayıtlı, Aziziye VD. – 7610201614 vergi kimlik numaralı Serçay Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Pazarlama Ltd. Şti. hakkında tüm borçlar ve şirket ortakları olan 25057756984 T.C. Kimlik Numaralı Hüseyin GÜLTEKİN ve 32827479530 T.C. Kimlik Numaralı Talip DENİZLİ’nin ise sadece kefalet borçları için mahkememizde açılan konkordato davası nedeniyle, Mahkememizce 29/03/2019 tarihli duruşma ara kararı ile davacı şirketin tüm borçları yönünden, davacılar Hüseyin GÜLTEKİN ve Talip DENİZLİ için de, şirket borçlarına yönelik kefalet ve rehinleri sebebiyle 03/04/2019 tarihinden itibaren 1 yıl süre ile kesin mehil verilmesine karar verildiği,HSK Genel Sekreterliğinin 13/03/2020tarih ve “ Corona Virüsü HakkındaAlınacak Tedbirler” konulu tavsiye duyurusu, 2709 Sayılı 1982 Anayasanın 56/1 ve 2. Maddeleri ve 9. Maddesi, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince gerek davanın tarafları gerekse toplum sağlığı dikkate alınarak resen celse açılarak takdiren duruşmanın ertelenmesine karar verilmiştir. İİK’nun 304/1.maddesi gereğince konkordoto davasında verilen kesin sürenin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik yargılamanın 04/05/2020 günü saat 11.00’de icra edilecektir. İİK’nun 304/1.maddesi gereğince itiraz edenlerin itiraz sebeplerine duruşma gününden en az 3 gün önce yazılı olarak mahkememize bildirmeleri kaydı ile duruşmada hazır bulunabileceklerdir. İİK’nun 288.maddesi gereği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.